Img

MÜREKKEP VE BOYALAR


Mürekkeplerin yapılarını oluşturan temel elemanlar basit olarak aşağıdaki gibidir.
Pigment = Öz, Bağlayıcılar = Vernik, Çözücüler, Yardımcı Kimyasal Maddeler
PİGMENT: Renkli zerrelerden teşekkül etmiş ola pigment mürekkebin renk unsurudur. Mürekkebe renk verir, aşağıdaki ek özellikleri kazandırır;
1-Dayanıklılık:
I- Işık dayanıklılığı: Özellikle ultraviyole ışınlarına dayanıklılığı ifade eder (Güneş ışığına karşı)
II- Isıya dayanıklılık: Materyal üzerine tatbik edildikten sonra normal dışı ısıya maruz kalacak mürekkepler için pigmentin ısıya dayanıklılık derecesi çok önemli dir. (Teneke ve pvc baskılarda olduğu gibi)
III Sabun - alkali , asit gibi kimyevi maddelere dayanıklılık : Bilhassa ambalaj sanayinde kullanılan baskı için önemlidir.
IV- Çözücülere dayanıklılık: Burada kast edilen uçucu çözücülerdir. Tertibinde Etilalkol gibi uçucu maddeler bulunduğunda çözülmeye sebebiyet verir. Su da uçucu ve dolayısıyla çözücüdür. Vernik ve laklar çözücü olarak düşünülmez.
2-Örtücülük:
Mürekkebe örtücülük vasfını kazandıran, ayarlayan pigmentlerdir.
BAĞLAYICILAR: Reçine, yağ vs. maddeler olup
I- Mürekkebin parlaklığını tayin eder
II- Kimyasal dayanıklılık kazandırır
III- Pigment zerrelerini baskı metaryeline tesbit etmeyi sağlarlar.
ÇÖZÜCÜLER: Pigment ve bağlayıcılara matbaa makinelerinin gösterdikleri özelliğe göre baskı materyellerine baskı yapılabilmesi için kazanması gereken akıcılık kabiliyetini kazandırır. Umumiyetle reçineleri çözmek için kullanılır. Çözücü mürekkebin kuruması esnasında mürekkebin nevine göre buharlaşarak veya emilerek baskı meteryali üzerinde bir reçine filmi meydana getirir. Bu film içinde pigment zerrecikleri dağılmış halde bulunur.
YARDIMCI KİMYASAL MADDELER: Mürekkep içerisine katılan kurutucu, inceltici vs. maddelerdir. Mürekkebin renk nüansını örtücülük gibi vasıflarını değiştirmez.
I- Kurutucular : Mürekkebin uygun bir zamanda sertleşmesini temin etmek için bağlayıcının kuruma zamanını hızlandırmak için kullanılır.
II- İncelticiler: Mürekkebin yolma dayanıklılığını ve baskı derecesini arttırmak için kullanılır.